Kjerringvik er et strandsted i Larvik kommune, Vestfold, mellom Larvik og Sandefjord. Stedet har fast bosetning fra cirka 1720. På 1600-tallet var det ankerplass for trelastskuter. Maleren Harald Sohlberg bodde her 1907-1910. Han malte flere bilder med motiv fra Kjerringvik, blant annet Fra en uthavn og Herremand og husmand.