Barkevik, område ved Langesundsfjorden i Larvik kommune, Vestfold, 2 km nord for Helgeroa. Barkevik er et tidligere industriområde. Masovn og smie ble anlagt omkring 1740 som filial av Fritzøe Jernverk i Larvik. Ved forrige århundreskifte var inntil 300 mann sysselsatt i jernstøperi, mølle, sagbruk og isblokkproduksjon. All industrivirksomhet ble nedlagt før andre verdenskrig. Barkevik har gitt navn til mineralet barkevikitt.