Tanum, sogn i Brunlanes prestegjeld i Larvik. Tanum utgjør den østre delen av Brunlanes. Tanum kirke er en middelalderkirke i stein, oppført før 1150. Tårnet i tre er fra 1850. Kirken har rikt inventar fra middelalder, renessanse og barokk, originalene er oppbevart ved Kulturhistorisk museum.