Sveiseteknikk

Metode for å sammenføye deler av metall eller plast. Overgangs-området, sett under ett, regnes i det store og hele å ha de samme egenskaper som grunnmaterialet, men innenfor de enkelte deler av overgangsområdet vil egenskapene variere.Ved påleggssveising tilføres overflaten av et materiale eller en gjenstand en bestemt egenskap ved at det dekkes av parallelle rekker av overlappende sveisestrenger av et egnet tilsett, f.eks. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tor John Rødsås

Universitetet i Agder

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 53 artikler: