Sveiseteknikk

Sveising, metode for å sammenføye deler av metall eller plast. Sveisemetodene kan deles inn i to hovedgrupper: pressveising, der delene presses sammen og gjennomgår en plastisk deformasjon i fast tilstand med eller uten forutgående oppvarming, og smeltesveising, der delene oppvarmes lokalt til smeltetemperaturen og flyter sammen, assistert av overflatespenningene uten at ytre press er nødvendig. De vanligste sveisemetodene for metall benytter en eller annen form for elektrisk lysbue-teknologi, og kalles derfor buesveising.Ved påleggssveising tilføres overflaten av et materiale eller en gjenstand en bestemt egenskap ved at det dekkes av parallelle rekker av overlappende sveisestrenger av et egnet tilsett, f.eks. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tor John Rødsås

Universitetet i Agder

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 56 artikler: