Forvarming, langsom oppvarming før sveising eller varmebehandling av støpejern og enkelte stål for å redusere eller unngå varmespenninger, herding og sprekkdannelser under kjølingen.