Avfall

Avfall er kasserte gjenstander, stoffer, energibærere, restprodukter og emballasje som ikke lenger har sin opprinnelige verdi, men som representerer viktige ressurser ved gjenvinning. Avfall stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller fra bedrifter (næringsavfall). Det er kommunene som har ansvaret for å samle inn husholdningsavfallet hos sine innbyggere. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Avfall

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt