Avfall

Avfall er kasserte gjenstander, stoffer, energibærere, restprodukter og emballasje som ikke lenger har sin opprinnelige verdi, men som representerer viktige ressurser ved gjenvinning. Avfall stammer fra husholdningene (husholdningsavfall) eller fra bedrifter (næringsavfall).Det er kommunene som har ansvaret for å samle inn husholdningsavfallet hos sine innbyggere. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Avfall

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 22 artikler: