Avfall er kasserte gjenstander, materialer og restprodukter. Avfall kan bli viktige ressurser ved energi- og materialgjenvinning. Sortering av avfall er viktig for at så mye som mulig av avfallet skal kunne gjenvinnes. Papp og papir, restavfall, matavfall og plastemballasje er eksempler på vanlige kategorier for kildesortering i hjemmet. Avfall og gjenvinning er en egen industribransje, med over 10 000 sysselsatte i Norge. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Avfall

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt