Turn er en gruppe idretter som inneholder volter og akrobatiske elementer, men også mer rytmiske idretter, som rytmisk gymnastikk. Ordet brukes ofte som samlebetegnelse for idretter og aktiviteter underlagt Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Hele artikkelen