Niels Ebbesen Bukh, dansk gymnastikkpedagog. Han utformet en utpreget bevegelsesgymnastikk, såkalt «dansk primitiv gymnastikk», som en reaksjon mot den svenske stillingsgymnastikken, som ble grunnlagt av Per Henrik Ling rundt 1800. Hans ideer fikk stor innflytelse innen norsk gymnastikk fra rundt 1920.