Turnapparat for kvinner, en avrundet bjelke med ben som er 10 cm bred, 5 m lang og står 1,25 m over gulvet. Ble innført som en del av turn i 1934 og benyttes til balanseøvelser.