Norges Gymnastikk- og Turnforbund, norsk idrettsorganisasjon stiftet 25. mai 1890 i Bergen som De norske Turn- og Gymnastikkforeninger, Norges første særforbund innen idretten; nåværende navn fra 1936. NGTF organiserer norsk turn og rytmisk gymnastikk, samt nyere grener som troppsgymnastikk, gymnastikkhjul og trampoline. Medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og internasjonalt av Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Ca. 80 000 medlemmer i rundt 420 lag (2006), de fleste mosjonister. Administrasjon ved Ullevaal Stadion, Oslo.