Medisinball er en stor, stoppet lærball som brukes i gymnastikk og ulike former for fysisk trening. Ballen veier 2–7 kg.