Konkurranseapparat i turn. Skranke for menn består av to vannrette, parallelle og 3,5 m lange trestenger med stålkjerne (holmer) 1,75 m over underlaget, avstand 42–52 cm. Hver holme hviler på to loddrette stenger. Man turner mest på langs av holmene. Skranke for kvinner har 2,4 m lange holmer i ulik høyde (1,65 og 2,45 m) og med større avstand mellom. Man turner (som i svingstang for menn) på tvers av holmene.