Fra vikingtiden og trolig enda tidligere eksisterte det en slags primitiv odelsrett i Norge, som gav familier et rettsgrunnlag for å hevde eiendomsrett til jord overfor krav og interesser fra andre. På 1100- og 1200-tallet ble det etablert et jordeiendomssystem i Norge der eiendomsretten var knyttet til den årlige landskylda, ikke til konkrete jordarealer. Hele artikkelen