Månedsmatsbol, i middelalderen betegnelse på en gård som betalte en månedsmat i årlig landskyld, altså en form for skatt. En månedsmat var egentlig en mengde mat tilstrekkelig for én mann i én måned, målt i smør og mel.