I norrøn tid om jordstykke av en viss størrelse som gav et visst beløp i leie (månedsmatsbol, mamatebol).