Bygselhusmann, husmann som hadde sin jord på bygsel etter selv å ha dyrket den opp, og med liten eller ingen arbeidsplikt, til forskjell fra arbeidshusmann.