Argentinas samtidshistorie

Siste halvdel av 1900-tallet var en vanskelig periode for Argentina, som blant annet inneholdt fire militærkupp, massive og grove brudd på menneskerettighetene, økonomisk stagnasjon og hyperinflasjon.På 1990-tallet kunne det se ut som landet endelig hadde oppnådd stabilt demokrati og vedvarende økonomisk utvikling, men årtusenskiftet sammenfalt med en dyp økonomisk krise som sendte halvparten av befolkningen ut i fattigdom. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tor Opsvik

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 16 artikler: