Tyrkias samtidshistorie

Siden opprettelsen av republikken Tyrkia i 1923 har det skjedd store økonomiske, politiske og kulturelle endringer. Endringene som skisseres i denne artikkelen er fra statssentrert økonomi til nyliberalisme, fra statsstyrt, sekularistisk ideologi til statsstøttet konservativ islam, og fra et samfunn med én sekulær økonomisk og kulturell elite til fremveksten av en parallell «islamsk» middel- og overklasse.Den tyrkiske republikken begynte som en ettpartistat, der Mustafa Kemal Atatürks parti CHP (Det republikanske folkepartiet) hadde all makt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjetil Fosshagen

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 26 artikler:

A

  1. ANAP