Tyrkias historie

Det nåværende Tyrkia tilhørte i oldtiden og tidlig middelalder blant annet den hellenske verden, Romerriket og Det bysantinske rike. I perioden 1071–ca. 1300 tilhørte mesteparten av Tyrkia Seldsjukkriket i Anatolia. Fra 1300-tallet og frem til 1922 var Tyrkia en del av Det osmanske riket. Da det osmanske riket ble oppløst, ble Tyrkia republikk. Les om forhistorie og eldste historie i Lilleasias historie. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjetil Fosshagen

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Tyrkias samtidshistorie

Inneholder 17 artikler:

U

  1. Urartu