RP, Velferdspartiet, politisk parti i Tyrkia, grunnlagt 1981 av Necmettin Erbakan. Partiet har blitt oppfattet som islamistisk og forsøkt holdt utenfor politisk innflytelse. Ved valget 1995 fikk RP 21,3 % av stemmene og ble med det Tyrkias største. Etter flere regjeringskriser ble Erbakan statsminister 1996–97 i koalisjon med det konservative DYP-partiet. I 1998 ble partiet forbudt bl.a. etter press fra de militære; begrunnelsen var at RPs program var i strid med grunnlovens bestemmelser om at Tyrkia er en sekulær stat. I stedet oppstod Partiet for rettferd og utvikling (AK eller AKP), som er regjeringsparti i Tyrkia fra 2002.