ANAP, fork. for Anavatan Partisi, Moderlandspartiet, konservativt politisk parti i Tyrkia, grunnlagt av tidl. president Özal da forbudet mot politiske partier ble opphevet 1983. ANAP fikk rent flertall ved valget 1983 og 1987 og deltok også i de fleste regjeringer i 1990-årene. Ved den politiske omveltningen i 2002 fikk ANAP om lag 5 % av stemmene og ble ikke representert i parlamentet. Partileder fra 2002 er Nesrin Nas.