Åkermynte, flerårig art i leppeblomstfamilien. Stenglene, 15–40 cm høye, er firkantede med kortstilkede, motsatte blad. De rødfiolette blomstene sitter i kranser i bladhjørnene. Formerer seg med frø og knoller. Åkermynte har firkantede jordstengler med grener av hvite, 1,5–3 cm lange knoller og birøtter. Knollene er leddelte med parvis motstående adventivknopper. Etter overvintring utvikler knollene lysskudd, jordstengler og nye knoller som overlever neste vinter. Etter å ha satt lysskudd visner knollene. På grunn av denne spesielle formen for vegetativ formering danner åkermynte tette bestand. Åkermynte vokser på dyrket mark, langs grøfter og strender, fortrinnsvis på våt, næringsrik, leirholdig og gjerne sur jord til Nordland. Opptrer som ugress i åker, men er mindre vanlig nå enn før. Motarbeides ved grøfting og kalking. Vanskelig å bekjempe både med mekaniske tiltak og kjemiske midler.