Et kompetansebevis er en dokumentasjon på godkjente/beståtte kompetansemål i videregående opplæring. Det er videregående skoler som skriver ut kompetansebevis.