Sømfag, fellesbetegnelse på en rekke fag: bunadstilvirker, buntmaker, herreskredder, kjole- og draktsyer, kostymesyer og modist. Ved en del videregående skoler tilbys videregående trinn 2-kurs i design og tekstil som gir grunnlag for å begynne i lære i disse fagene og beslektede fag, som f.eks. salmaker og skomaker. Før kurset i design og tekstil kreves et videregående trinn 1-kurs i design og håndverk.