Yngleknopper, formeringsorganer hos blomsterplantene. De sitter enten i blomsterstanden, f.eks. hos harerug og vivipare rappgress, eller i bladhjørnene som hos tannrot og knoppsildre. Jf. vegetativ formering og vivipar.