Tannrot, flerårig planteart i korsblomstfamilien. 30–80 cm høy, med finnete blad og lyserøde blomster i endestilt klase. Jordstengelen har tykke, tannformede skjellblad; i bladhjørnene på stengelen sitter brunfiolette løkknopper som tjener til å spre planten. I Norge vokser den i løvskog med god jord, på steinete steder på Østlandet og i kyststrøkene nord til Nordland.