Vitenskapelig høyskole, høyskole som driver undervisning og forskning på universitetsnivå i fag som vanligvis ikke dekkes av de tradisjonelle universitetene, f.eks. Norges Handelshøyskole, Norges idrettshøgskole. Se høyskole.