Mange mikroorganismer trenger tilførsel av flere vitaminer av B-gruppen for å kunne vokse. De enkelte arter har ofte spesielle krav til hvilke vitaminer som trenges, men mange arter har evne til selv å syntetisere vitaminene. Høyere planter produserer selv vitaminene, slik at de ikke behøver å tilføres organismen. Metoder som f.eks. vevkultur har vist nødvendigheten av vitaminer for plantene. Veksten hos røtter er f.eks. avhengig av tiamin (vitamin B1), for mange arter også av nikotinsyre og pyridoksin (vitamin B6). I den intakte planten syntetiseres disse vitaminene i bladene og transporteres til røttene. I en kultur av isolerte røtter må imidlertid de nødvendige vitaminer tilsettes dyrkningsmediet. B-vitaminenes rolle hos plantene er den samme som hos andre organismer, dvs. de utgjør eller inngår som del av koenzymer.