Vinfamilien, tofrøbladet plantefamilie, mest lianer og slyngplanter med håndnervede blad, slyngtråder og små frikronede blomster samlet i knippe. Bærfrukt med få frø. Ca. 700 arter i 15 slekter, mest i varme land. Hit hører bl.a. stuevin, vinranke og villvin.