Vibrator er elektrisk utstyr som brukes for å omdanne likestrøm til vekselstrøm.