Primærvikling, den viklingen i en transformator som mottar den elektriske energien, f.eks. fra et vekselstrømnett. Sekundærviklingen(e) avgir energien videre, med høyere eller lavere spenning, se transformator.