Vårveronika, ettårig planteart i maskeblomstfamilien. 5–15 cm høy, med tynn, dunhåret stengel og blå blomster i aks i toppen av stengelen. Eurasiatisk art som vokser på tørr bakke nord til Gudbrandsdalen.