Vårkjærminne, flerårig planteart i rubladfamilien. 5–20 cm høy, teppedannende med brede, stilkete blad og små, blå blomster som ligner forglemmegei. Hageplante som kan forvilles. Også nærbeslektede arter blir dyrket i hager.