Turion, et forkortet, kompakt overvintringsskudd hos planter. Vanligst hos vann- og sumpplanter, men finnes også hos landplanter som f.eks. bergmjølke. Hos vannplanten andemat synker turionene ned på bunnen av vannet om vinteren, for så å stige opp til vannoverflaten igjen neste vår.