Toluidin, aminotoluen, organisk forbindelse med kjemisk formel CH3C6H4NH2. Finnes i tre isomere former: ortot, meta- og paratoluidin. De to første av disse er i ren tilstand fargeløse oljer, mens paratoluidin er krystallinsk (smeltepunkt 45 °C). Alle tre koker ved ca. 200 °C. De fremstilles ved reduksjon av tilsvarende nitrotoluener og brukes i stor utstrekning i organisk syntese, særlig til fremstilling av fargestoffer.