tilfluktsrom

Tilfluktsrom, permanent beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Plikten til å bygge tilfluktsrom er hjemlet i sivilforsvarsloven av 17. juli 1953 med forskrifter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har det overordnede tilsyn med bygging av tilfluktsrom. Tilfluktsrom skal plasseres og utformes slik at de gir tilfredsstillende vern mot de våpenvirkninger som det må regnes med at de kan bli utsatt for under krig. Etter forskriften skal tilfluktsrom gi en mest mulig balansert beskyttelse mot alle virkninger fra konvensjonelle våpen på en avstand der sidetrykket er 100 kilopascal, og tilsvarende vern mot radioaktivt nedfall og biologiske og kjemiske stridsmidler. Tilfluktsrom i fjell skal gi beskyttelse mot alle virkninger av konvensjonelle våpen på en avstand der sidetrykket er 300 kilopascal.

Private tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges for tiltakshavers regning for dem som normalt oppholder seg på den enkelte eiendom. Tiltakshaveren kan være privat eller offentlig.

Offentlige tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges av kommunen for befolkningen i et område, og der utgiftene dekkes av stat og kommune og eventuelt ved bidrag fra tilfluktsrompliktige tiltakshavere. Det finnes ca. 25 000 tilfluktsrom i Norge med plass til ca. 2,6 mill. mennesker (2006).

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg