Taxol, kjemisk forbindelse med spesiell cytotoksisk virkning som utnyttes innen kreftbehandling. Et diterpen med en nitrogenholdig sidekjede, C47H51NO14. Forbindelsen kan utvinnes i meget små mengder fra bark og nåler fra barlindarter, bl.a. Stillehavsbarlind, Taxus brevifolia. Da den naturlige kilden ikke gir tilstrekkelige mengder til å dekke den økende etterspørselen har det vært stor interesse for å utvikle metoder for syntetisk fremstilling. Den kompliserte molekylstrukturen utgjør en stor utfordring for syntesekjemikere. Flere metoder for både delsyntese og totalsyntese er publisert. Bioteknologisk dyrking av barlindceller i veksttanker er under utprøving (1998).