Strobilasjon, ukjønnet formering ved lineær knoppskyting hos visse virvelløse dyr med generasjonsveksling. Eksempler: Hos bendelormer vokser det ut fra det fastsittende hodet (scolex) en kjede (strobila) av segmenter (proglottider) der de ytterste er eldst og lengst modnet. De avsnøres enkeltvis og blir frie. Hos stormaneter (Scyphozoa) vil det på den ukjønnede, fastsittende polyppen (Scyphistoma) opptre ringformede innsnøringer som deler polyppen på tvers i en rad med skiver, likesom en tallerkenstabel. En slik tallerkenstable kalles også en "strobila". Fra den øverste enden avsnøres skiver, såkalle ephyra, som er det tidligste stadiet av små maneter. De vokser opp til den kjønnede, frittsvømmende manetgenerasjonen.