Ukjønnet formering er formering som skjer uten befruktning, og kalles også vegetativ formering.