Kropps- eller organavsnitt hos dyr (særlig leddormer, leddyr og virveldyr) som har kropp eller enkelte organer inndelt i en rekke enheter, segmenter, med noenlunde overensstemmende bygning.