Strandvindel, slyngende flerårig planteart i vindelfamilien. Blir opp til 3 m lang, og har traktformede hvite eller rosa blomster, vanlig på strandkanter til Trøndelag, fortrinnsvis på steder hvor tang skylles i land. Brukes av og til som prydplante i hager. I folkemedisinen brukes den som avføringsmiddel. I tillegg til frø sprer planten seg med tykke, sterkt grenete jordstengler som vokser i de øvre 30 cm av jorden. Opptrer som ugress i åkerkulturer, hager og parker, men er sjelden noe stort problem i Norge.