Strandkjeks, flerårig art i skjermplantefamilien. 20–50 cm høy med dobbelt trekoblede blad og hvite blomster i skjermer med storsvøp og småsvøp. På fuktig havstrand, nokså vanlig langs hele kysten.