Strømningsmåler, apparat til å måle hastigheten i en strøm av gass eller væske. Med pitotrør kombinert med statisk rør måler man totaltrykk og statisk trykk (se hydrodynamikk) i strømningen, og finner kinetisk trykk som differensen mellom disse to. Derav beregnes strømningshastigheten. I en gasstrøm kan man bruke hetetrådsonde, en tynn motstandstråd som varmes opp ved at man sender en elektrisk strøm gjennom den. Temperaturen i tråden og dermed resistansen i den avhenger av strømningshastigheten forbi sonden. Teknisk brukes også propellmåler, hvor væskestrømmen driver en skrueformet propell rundt med en hastighet som øker med strømningshastigheten.