Marie Sklodowska Curie var en polskfødt fysiker som oppdaget de radioaktive grunnstoffene polonium og radium sammen med sin mann, Pierre Curie. Hun var den første kvinnelige nobelprisvinner innen naturvitenskap, og den første som fikk Nobelprisen to ganger (i fysikk i 1903 og i kjemi i 1911). Hennes oppdagelser innen radioaktivitet ble grunnleggende for forståelsen av atomkjernens oppbygning. Hun bidrog også i høy grad med å finne anvendelser for den ioniserende strålingen innen kjemi, biologi og legevitenskap.

Under første verdenskrig fikk Marie Curie opprettet nærmere 200 faste og mobile anlegg med strålingsutstyr ved fronten (røntgen og radiumstråler) for å undersøke og behandle sårede, et arbeid hun selv deltok i. Etter krigen gjenopptok hun sin forskning.

Curie døde av en anemi, antakelig fremkalt av de store stråledosene hun ble eksponert for i sitt arbeid.

Grunnstoffet curium og den tidligere brukte enheten for radioaktivitet, curie, er oppkalt etter ekteparet Curie.

Marie (døpt Marya, kalt Manya) Sklodowska var yngst i en familie med fem barn i Warszawa i Polen hvor hun vokste opp. Polen var den gang delt, og Warszawa var under russisk styre. Faren var fysiker, utdannet ved universitetet i Sankt Petersburg, og underviste på en statlig realskole. Moren var lærer og bestyrer på en privatskole. Hun døde av tuberkulose da Marie var elleve år.

Marie avsluttet videregående med utmerkelse i Warszawa i 1883. I de neste 8 årene var hun rekonvalesent, guvernante og studerte privat i Polen. Hun bidro økonomisk til søsteren Bronias legestudier i Paris. Da Bronia var gift og ferdig lege, inviterte hun Marie til Paris, slik at også hun kunne få en utdannelse.

Marie kom i 1891 til Paris med stipendium for å studere realfag ved La Sorbonne. I 1893 ble hun tildelt graden licence ès sciences som den beste i sitt kull, og året etter licence ès mathématiques som nummer to i kullet. Etter hun var ferdig med eksamenene, dro hun tilbake til Polen for å slå seg ned der. Hun hadde imidlertid truffet den 8 år eldre, etablerte fysikeren Pierre Curie, og han overtalte henne å komme tilbake til Paris. De giftet seg i 1895.

Det var et originalt par. Begge ville forske. Pierre tok sin doktorgrad like før de giftet seg, og Marie lette etter et felt hvor hun kunne ta sin. Wilhelm von Röntgen hadde nettopp oppdaget strålene som fikk hans navn, og (Antoine) Henri Becquerel oppdaget året etter at også uranmineraler sendte ut noen merkelige stråler. Hvor kom energien fra? Marie bestemte seg for å studere dette fenomenet nærmere. Her var det ikke nødvendig med omfattende litteraturstudier. Dette måtte studeres eksperimentelt.

Ekteparet arbeidet sammen. Pierre hadde konstruert utstyret som de brukte til å måle strålingen, og Marie var kjemikeren. De fant ut at strålingsevne, eller radioaktivitet, som de kalte det, måtte være en egenskap ved selve atomene fordi den bare var avhengig av mengden uran og helt uavhengig av i hvilken kjemisk forbindelse eller mineral uranet forelå. De fant også ut at mineraler som inneholder thorium er radioaktive. Ettersom uranmineraler gav større radioaktivitet enn deres innhold av uran tilsa, sluttet de at mineralene måtte inneholde ett eller flere ukjente radioaktive stoffer.

Ved å bruke teknikker som var godt kjent fra kvalitativ analyse, fant de to nye radioaktive grunnstoffer som de døpte polonium og radium. De fant ut at polonium hører til gruppe 16 (kalkogenene) i periodesystemet. mens radium hører til gruppe 2, så det er et jordalkalimetall.

Etter et omfattende manuelt arbeid gjennom flere år greide Marie å renfremstille så store mengder radiumklorid at hun kunne bestemme atomvekten for radium til 225. Grunnstoffet ble isolert fra avfallet etter uranfremstilling fra uranbekerts fra en gruve i Joachimsthal (nå i Tsjekkia). Disse arbeidene ga materiale til Maries doktoravhandling, med den prosaiske tittel Undersøkelse av radioaktive stoffer, og hun ble tildelt doktorgraden ved La Sorbonne i 1903.

Like etter kom meldingen fra Stockholm at Henri Becquerel og Marie og Pierre Curie hadde blitt tildelt Nobelprisen i fysikk for 1903. Becquerel fikk halvparten av prisen for å ha oppdaget spontan radioaktivitet, og ekteparet delte den andre halvparten for sine studier av denne radioaktiviteten.

Pierre Curie døde i en trafikkulykke allerede i 1906, og Becquerel døde i 1908.

Marie ble en verdensberømt forsker på området radioaktivitet. Helsen var svekket, men hun etterfulgte Pierre som professor i fysikk ved Sorbonne, en stilling hun hadde til sin død. I 1910 lyktes det henne i samarbeid med André Louis Debierne å fremstille selve metallet radium. Videre utarbeidet hun metoder til å bestemme radium kvantitativt.

I 1911 ble hun tildelt Nobelprisen i kjemi for «å ha oppdaget grunnstoffene radium og polonium, for å ha isolert radium og for å ha kartlagt egenskapene og forbindelsene til dette bemerkelsesverdige grunnstoff».

Nobelprisen ble tildelt henne i en vanskelig tid. Hun ble ikke innvalgt i det franske vitenskapsakademi (Académie des Sciences). Det var blitt avslørt at hun hadde et forhold til en gift mann, Paul Langevin. Dette ble en skandale som til og med gjorde Nobelkomiteen i Stockholm betenkt. Men hun reiste, holdt sitt foredrag og mottok sin pris. Skandalen gjorde henne syk, og det tok tid før hun kom tilbake i laboratoriet.

Etterspørselen etter radium økte, og etter hvert brukte hun mer tid for å få fremstilt mer. Den første radiumfabrikken ble anlagt i Frankrike med et spesiallaboratorium for ekteparet Curie allerede i 1904. De var idealister og hadde ikke patentert fremstillingsmetoden. Dette angret de på senere, da prisen på radium ble kjempehøy, og de hadde store vansker med å finansiere sin forskning.

I 1911 fikk hun vervet å fremstille den internasjonale radiumstandarden, som blir oppbevart i Paris. Videre planla hun radiuminstituttet i Paris og bestyrte det fra 1915. Instituttet hadde to avdelinger: en for fysikk og kjemi og en for medisinske anvendelser av radium.

I de følgende årene fremstilte hun, sammen med Debierne, av bekerts et meget poloniumrikt preparat, bestemte poloniums spektrum, og påviste at det ved sin transformasjon gir en blyisotop (se radioaktivitet).

Under første verdenskrig arbeidet Marie med å finansiere og få bygget ca 150 biler utstyrt med røntgenutstyr til bruk ved fronten. Hun deltok også aktivt både i å konstruere, installere og bruke utstyret.

Etter krigen dro hun to ganger til USA, i 1921 og 1929. Her ble hun hyllet og blant annet mottatt av president Herbert Clark Hoover. Målet hennes for besøket var å samle inn penger til forskningen sin.

I tillegg til sitt rent vitenskapelige arbeid ga Marie også råd og veiledning i forbindelse med industriell fremstilling av radium. Hun arbeidet aktivt for radiums anvendelse i medisinen, og hadde vansker med å innse at radioaktiviteten også hadde sine skyggesider. Som lærer øvde hun innflytelse i vide kretser, idet hennes laboratorium ble et sentrum for vitenskapelig forskning med elever praktisk talt fra hele verden. Se blant annet artikkelen om Ellen Gleditsch.

Marie fikk utallige ærebevisninger, men ble aldri æresmedlem av Det norske vitenskapsakademi. Grunnstoffet curium og den tidligere brukte enhet for radioaktivitet, curie, er oppkalt etter ekteparet Curie.

Marie døde 67 år gammel på et sanatorium i Passy, Haute-Savoie i Frankrike. Dødsårsaken var anemi som høyst sannsynlig skyldtes hennes skjødesløse behandling av radioaktive stoffer i en tid da hverken hun eller andre visste bedre, . Hun ble begravet ved sin mann i Sceaux, og de ble overført til Panthéon i Paris i 1995. Hennes laboratorium er bevart i Musée Curie i Paris.

Marie og Pierre fikk to døtre: Irène i 1897 og Eve i 1907. Den eldste ble fysiker og er kjent som Irène Joliot-Curie. Nobelprisen i kjemi for 1935 ble delt mellom henne og mannen Jean Frédéric Joliot for deres oppdagelse og kunstig fremstilling av radioaktive grunnstoffer.

Eve Curie ble konsertpianist, journalist og forfatter og skrev en kjent biografi om sin mor. Eve ble hele 102 år gammel, langt eldre enn sin mor og søster.

I doktoravhandlingen fra 1903 ga Marie Curie den første samlede fremstillingen av radiums oppdagelse og dets egenskaper. Hun fulgte opp med Traité de radioactivité i 1910 og L'Isotopie et les éléments isotopes i 1923. I 1935 kom Radioactivité posthumt. Alle bøkene er publisert under navnet Madame Pierre Curie.

  • Brian, Denis: The Curies : a biography of the most controversial family in science, c2005, isbn 0-471-27391-0, Finn boken
  • Quinn, Susan: Marie Curie : a life, 1995, isbn 0-671-67542-7, Finn boken
  • Senior, John E.: Marie og Pierre Curie, 2003 (Damms biografiserie), isbn 82-496-0593-4, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

27. februar 2011 skrev Jorolf Alstad

".... Den eldste ble fysiker og er kjent som Irène Joliot-Curie. Hun og mannen fikk Nobelprisen i fysikk i 1935."Ifølge Kungl. Vetenskaps-Akademiens "Förteckning õver Nobelpristagare" står det under kapitlet "Nobelpriset i kemi tilldelades:... år 1935: med hälften till vardera professor F. Joliot och doctor Irène Joliot Curie, Paris, såsom ett erkãnnande fõr deras gemensamt utfõrda syntes av nya radioaktiva grunnãmnen;"Hvis denne endrede detalj tas tilfølge, vil formuleringen i avsnittet være i overensstemmelse med Leksikonets artikkel "Nobelprisen" av Jon Gunnar Arntzen.

30. mars 2011 svarte Bjørn Pedersen

Jeg hadde skrevet at de fikk nobelprisen i fysikk mens de fikk den i kjemi. Dette er nå rettet.

10. november 2018 skrev Agnieszka Grabiec

Hun er ikke Maria Curie, hun var alltid Maria SKLODOWSKA-Curie og signerte hun bare på denne måten! For oss polakker Sklodowska er den mest fremragende polske forskeren...

10. november 2018 svarte Bjørn Pedersen

Men hun er kjent som Marie Curie. Jeg gir det fulle navnet i faktaboksen. Mvh Bjørn

10. november 2018 skrev Agnieszka Grabiec

Wikipedia gir "Marie Curie (født Maria Skłodowska 7. november 1867, død 4. juli 1934), også kjent som Madame Curie eller Marie Skłodowska-Curie, var en polsk kjemiker og fysiker" - "POLSK KJEMIKER OG FYSIKER".

10. november 2018 svarte Bjørn Pedersen

Ja hun var født i Polen, men hun levde mesreparten av livet Frankrike, var utdannet i Frankrike, var gift fransk og hennes barn var franske.

10. november 2018 svarte Bjørn Pedersen

Ja hun var født i Polen, men hun levde mesreparten av livet Frankrike, var utdannet i Frankrike, var gift fransk og hennes barn var franske.

10. november 2018 skrev Agnieszka Grabiec

Emnet er mer komplisert på grunn av historiske forhold (i de årene i Polen) og argumentet med barna er darlig. For oss Maria Curie-Sklodowska er polsk kjemiker som Fryderyk Chopin er polsk pianist.

11. november 2018 svarte Bjørn Pedersen

Jeg forstår at polakker er stolt av henne.

11. november 2018 svarte Agnieszka Grabiec

I dag har vi en nasjonaldag. Om 11 november 1918. I år et det 100 år siden Polen ble et uavhengig land. Dette er veldig viktig for polakker dermed takk for en liten gave :)

11. november 2018 svarte Bjørn Pedersen

Gratulerer med dagen! Hipp hipp hurra!

11. november 2018 svarte Bjørn Pedersen

Gratulerer med dagen! Hipp hipp hurra!

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.