Stor kålsommerfugl, sommerfuglart i familien hvitvinger (Pieridae). Dagsommerfugl med melkehvite vinger med svarte vingespisser og 6 cm vingespenn. Hunnen har dessuten to runde, svarte flekker midt på forvingene. De gule, kjegleformede eggene legges i kolonier på undersiden av bladene. Larven blir 4 cm lang som fullvoksen, er gulgrønn med gule striper og svarte flekker. Som de andre sommerfugllarvene som opptrer på kålvekstene, har de tre par brystføtter og fem par vorteføtter på bakkroppen. Larvene forpupper seg på loddrette underlag som gjerder, trestammer og husvegger. Overvintrer som puppe. Vanlig over hele landet. Det opptrer to generasjoner om året. Larvene av 2. generasjon opptrer langt mer tallrikt på arter i korsblomstfamilien. På kålvekster kan det gjøres skade ved at kolonier av larver spiser på de ytre bladene, så bare de groveste nervene står igjen. Som regel vil bestanden bli holdt nede av snyltevepsen Cotesia glomeratus, samt virus-, bakterie- og soppsykdommer. Klaser av gule kokonger utenpå døde eller døende larver røper parasitteringen av snylteveps.