Hvitvinger, dagsommerfuglfamilie i ordenen sommerfugler. Ca. 1100 arter er kjent i verden, hvorav 12 i Norge. De er gjerne middels store dagsommerfugler, og oftest hvite, gule eller oransje med svarte merker. Larvene er gjerne langstrakte. Som hos de nært beslektede svalestjertene står puppen festet i en stilk ved basis og holdes oppreist av en silketråd som forankrer den rundt midten. Mange arter er svært vanlige. Noen er kjent for å kunne trekke sørover om høsten i store ansamlinger. Noen kjente norske representanter for familien er kålsommerfuglene (stor og liten), som er fryktet i landbruket, og harmløse, vakre arter som sitronsommerfuglen og aurorasommerfuglen. Et par av våre fem Colias-arter finnes bare lokalt på fjellheder i Nord-Skandinavia.