Stjernekikkere, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Fjesinglignende fisker, 50 arter, utbredt i tropiske og tempererte farvann over hele verden, både på grunt vann og større dyp. Øynene oppe på hodet vender oppover, derav navnet. Flere arter har elektriske organer som kan gi støt på opptil 50 volt (jf. elektrisk fisk). Like over brystfinnene sitter to store giftpigger. Giften er farlig også for mennesker. En opptil 30 cm lang art, Uranoscopus scaber, finnes i Middelhavet og østlige Atlanterhavet.