Konkurrere, kappes, tevle, kjempe med noen for å vinne el. oppnå en fordel. Jfr. konkurranse.