Spir, den øverste delen av tårn eller takrytter. Er som regel av stål eller jern og er gjerne prydet med kule, vindfløy o.a.