Solbærgallmygg, tovingeart i familien gallmygg (Cecidomyiidae). Som voksen en 1,5 mm lang, spinkel mygg som forekommer over alt hvor det dyrkes solbær. Små, hvite egg legges omkring blomstring på de yngste, ennå sammenfoldede bladene i toppen av skuddene. De hvite, fotløse, opptil 3 mm lange larvene angriper bladoversiden, som i forhold til undersiden stopper i veksten. Yngre blad blir vridde og krøllete, og skuddtoppene forkrøplet, mens eldre blad blir vridde og skjeve. Angrepet fører til mindre blomsterklaser, mindre bær og nedsatt vekst. Det opptrer 2–4 generasjoner om året. Første generasjon om våren gjør størst skade der skadeterskelen er 10 % angrepne skudd.